เกาะสีชัง ศรีราชา ชลบุรี

ตารางการเดินเรือเกาะสีชัง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที  ค่าโดยสารคนละ 50 บาท

เกาะสีชัง - ศรีราชา

06.00

08.00

11.00

14.00

16.00

18.00

19.00

ศรีราชา - เกาะสีชัง

08.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

ข้อมูลเกาะสีชัง

เกาะสีชัง เที่ยวชลบุรี

เกาะสีชัง ที่เที่ยวชลบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา เป็นเกาะที่อยู่บริเวณก้นอ่าวไทย มีระยะทางห่างจากชายฝั่ง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร โดยเกาะสีชังประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่อีก 8 เกาะ ได้แก่ เกาะขามใหญ่, เกาะขามน้อย, เกาะปรง, เกาะร้านดอกไม้, เกาะสัมปันยื้อ, เกาะยายท้าว, เกาะค้างคาว, เกาะท้ายตาหมื่น เกาะสีชังเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวม 2,561 ตารางกิโลเมตร มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมานานนับร้อยปี มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ท่าเทียบเรือ โรงเรียน โรงพยาบาล ที่พักตากอากาศ และหน่วยงานราชการ


เกาะสีชัง ตั้งอยู่โดดเด่นบริเวณปากอ่าว เป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่าง ทะเลอ่าวไทย และทะเลหลวงภายนอก จึงเปรียบเสมือนประตูผ่านเข้าอ่าวไทยจาก ทะเลใหญ่และการเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึง หรือออกจากประเทศไทย ในสมัยที่การเดินทาง และการค้าขายกับต่างประเทศยังคงใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก รวมทั้งเป็นแหล่งพักการเดินเรือเพื่อหลบมรสุมมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจน ถึงปัจจุบัน ในอดีตมีพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 เสด็จมาประพาสพักผ่อน และรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระราชฐานบนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ประทับในฤดูร้อน และ พระราชทานนามว่า “พระจุฑาธุชราชฐาน” ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบน เกาะสีชังแห่งนี้


การเดินทางบนเกาะสีชัง

รถสองแถว เที่ยวรอบเกาะ 500 บาท/คัน   

รถสามล้อสกายแล็ป
เที่ยวรอบเกาะ 250 บาท/คัน   

เกาะสีชัง สกายแลป เที่ยวชลบุรี

รถมอเตอร์ไซค์ให้เช่า
ไม่ค้างคืน 250 
บาท/คัน    ค้างคืน 300 บาท/คัน 

เกาะสีชัง สกายแลป เที่ยวชลบุรี

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

เกาะสีชัง เที่ยวชลบุรี

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 เพื่อใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ โดยตั้งชื่อตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติ ณ ที่แห่งนั้น คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกฯ (กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย) จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในร.ศ.๑๑๒ ซึ่งมีกองทหารบุกขึ้นเกาะสีชังและปิดอ่าวไทย การก่อสร้างพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆ จึงยุติลง และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างบางส่วนไปสร้างที่อื่น นับแต่นั้นมา การเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังเกาะสีชังจึงได้ยุติลง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ในปี พ.ศ. 2521  ดังนั้นจึงได้จัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิตในบริเวณนี้ทั้งยังดูแลรักษาพระจุฑาธุชราชฐาน โดยบูรณะซ่อมแซมอาคารต่างๆ ในเขตพระราชฐานด้วย และเมื่อกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง เป็นโบราณสถานของชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการบูรณะพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรเรื่อยมา นับตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพระราชฐานให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น และเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2547


พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง มีพื้นที่ประมาณ 219 ไร่


เรือนไม้ริมทะเล – สันนิษฐานว่าเคยเป็นเรือนพักตากอากาศของชาวต่างประเทศมาก่อน ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นที่ประทับแรมของพระราชวงศ์ในคราวเสด็จมารักษาพระองค์ ปัจจุบันเป็นสำนักงาน ส่วนบริการนักท่องเที่ยว และจัดแสดงนิทรรศการสถานที่น่าสนใจในเกาะสีชัง

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง

https://www.facebook.com/phrachudadhuj

เปิดทำการ อังคาร-อาทิตย์  9.00-17.00 น.
ปิด วันจันทร์

ไม่เก็บค่าเข้าชมสถานที่

 

ทริปเที่ยวเกาะสีชัง

เกาะสีชัง เที่ยวชลบุรี One Day Trip

เที่ยวชลบุรี เกาะสีชัง 2 วัน 1 คืน

related Posts