Wake Surf บางแสน ชลบุรี

เวคเซิร์ฟ บางแสน

Wake Surf - Bangsaen

9chon เที่ยวชลบุรี ที่เที่ยวบางแสน เอาใจสาย Extreme กับกิจกรรมทางน้ำกำลังฮิต Wake Surf บางแสน เล่นเซิร์ฟโต้คลื่น ใกล้กรุงเทพ พิกัดไม่ไกลจากบางแสน บางพระ ทรงตัวบนบอร์ด วัดๆ กันไป ใครสายแข็ง ขาแข็งแรง พริ้วกันไป

 

Wake Surf บางพระ

เที่ยว Adventure บางแสน

wake surf บางแสน,adventure บางแสน, ที่เที่ยวบางแสน,กิจกรรมทางน้ำ บางแสน

wake surf บางพระ ที่เที่ยวบางแสน

​ผู้ร่วมอุดมการณ์

Wake Surf บางแสน  Let's go

บางแสน ยามเย็น Sunset ฟ้าเปลี่ยนสี

บางแสน Sunset เที่ยวบางแสน ชมวิวพระอาทิตย์ตกทะเล บรรยากาศดี๊ดี ใครจะอดใจไหวกับทะเลบางแสน

ฟ้าเปลี่ยนสีทุกๆ นาที ได้ภาพคนละฟีล

เที่ยว Adventure บางแสน

Wake Sufe กีฬาทางน้ำบางแสน

Wake Surf บางแสน, Sunset บางแสน

ค่าใช้จ่ายทริปนี้ 
10,500 บาท
ค่าเช่าเรือเล่น wake surf 5,500 บาท / 1 ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไป 5,000 บาท

Wake Surf บางแสน,Nadiv Surfing บางพระ,Wake Surf บางพระ

Nadiv Surfing

Wake Surf บางแสน

facebook.com/nadivsurfing

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
062-4249793
 094-6625646
094-2639959

related Posts